Декларация за поверителност

на личните данни и политика за бисквитките

на уебсайта на

"Оргеник Фууд" ЕООД

Настоящата Декларация за поверителност на личните данни и политика за бисквитките на уебсайта на „Оргеник Фууд” ЕООД предоставя информация за начина, по който „Оргеник Фууд“ ЕООД, с ЕИК 202053345 (наричан по-долу „Дружеството”) използва събраните или получените лични данни от посетителите на настоящия уебсайт http:// www. grivas.bg (наричан по-долу „Уебсайта”). В документа се описва по какъв начин можем да събираме или получаваме Вашите лични данни, видовете лични данни, които можем да събираме, как използваме, споделяме и защитаваме тези данни, продължителността на съхраняване на тези данни, Вашите права и начина, по който можете да се свържете с нас във връзка с прилаганите от нас практики за поверителност на личните данни.

I. Начиии за с ъбиране на лични данни

Когато посещавате нашата интернет страница, на сървъра се запазват автоматично данни, които вашият браузър изпраща, като тип/версия на браузъра, използвана операционна система, платформа и IP-адрес. Тези данни не могат да бъдат причислени към определен човек и по този начин не позволяват идентифицирането на потребителя. Запаметяването на тези данни служи за системни и статистически цели. Свързване на тези данни сдруги източници на информация, чрез които данните да могат да бъдат свързани с даден човек, не се предприемат.

Можем да използваме „бисквитки“ или сходни технологии, които събират определена информация за използването на Уебсайта, когато осъществявате достъп, разглеждате и използвате Уебсайта. „Бисквитката“ представлява файл с данни, който се разполага на компютър или мобилно устройство, използвано за посещаване на уебсайтове. Не разрешаваме на трети лица да качват „бисквитки“ на Вашето устройство. За да научите повече за бисквитките и за подобни средства, които използваме, моля, прегледайте нашатаПолитика за бисквитки в раздел IX по-долу.

Можете да решите да ни изпратите Ваши лични данни или друга информация чрез различните канали за връзка, представени на Уебсайта, например на адресите на електронната поща, телефонните номера или онлайн запитвания на Дружеството.

Потребителите могат да посетят повечето страници на този сайт, без да разкриват кои са те и без да предоставят информация за себе си. Въпреки това, някои от нашите интерактивни услуги изискват потребителите да се идентифицират, за да отправят онлайн запитване към нас. В тези случаи Дружеството може да поиска от потребителите да предоставят лични данни.

II . Видове лични данни, които Дружеството може да събира

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате сайта ни. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да Ви изпратим наградата.

Можем да събираме информация във връзка с Вашето използване на уебсайта, IP адреса, вида на браузъра, платформа и операционната система посредством „бисквитките“, посочени в нашата Политика за бисквитки.

В допълнение към това можем да събираме информация за връзка с Вас, например Вашето име, адрес на електронната поща, телефонен номер и др., посредством каналите за връзка, представени на Уебсайта.

При онлайн регистрацията чрез Уебсайта Дружеството може да поиска от Вас следната лична информация:

  • Име
  • Е-mail адрес
  • Телефонен номер

III. Цели на обработката.

Използваме Вашите лични данни, за:

  • изпращане на наградата;
  • обработка на Вашите запитвания;
  • осъществяване, оценяване и подобряване на фирмената ни дейност, включително разработване на нови продукти и услуги;
  • анализ и усъвършенстване на нашите продукти, услуги, уебсайтове и приложения;

*Ако използваме данните Ви за маркетингови цели (както е описано в Декларацията за поверителност), може да възразите срещу използването им за такива цели лесно и безплатно по време на събирането им и при получаването на всяко маркетингово съобщение. Ние ще уважим молбата Ви. Няма да предоставяме данните Ви на трети лица за маркетингови цели без предварителното Ви съгласие.

IV. Данни, които споделяме .

Дружеството не продава, отдава под наем или търгува с Вашите лични данни.

Възможно е също да разкрием информация за Вас, ако сме задължени да направим това по закон, наредба или съдебна процедура (например съдебна заповед или призовка), в отговор на искане от държавни агенции, например правоприлагащите органи, или ако считаме, че разкриването е необходимо или уместно за предотвратяване на физическо увреждане или финансови загуби, или във връзка с разследване на предполагаема или действителна незаконна дейност. Запазваме си правото да предадем личните Ви данни, в случай че продадем или прехвърлим целия наш пакет акции или активи, или част от тях (включително в случай на реорганизация, прекратяване на дейността или ликвидация).

V. Защита на предоставените лични данни .

Осигуряваме надлежните технически и организационни мерки за сигурност, предназначени за защита на предоставените от Вас лични данни срещу неволно, незаконно или неразрешено унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване.

VI. Продължителност на съхраняване на личните данни.

Съхраняваме личните данни колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани.

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоуставените срокове, а ако няма такива след изпращане на съответната награда.

VII. Вашите права.

Вашите права съгласно приложимото законодателство включват право на достъп до обработваните от нас Ваши лични данни, право на коригиране в случай на неточности/необходимост от актуализация, право на изтриване или блокиране на тези лични данни и правото на възражение на определени дейности за обработка на лични данни. За да можете да упражнявате тези права, трябва да изпратите писмено заявление/възражение, използвайки посочените по-долу данни за връзка.

Освен гореизложените права, Вие имате защита и по административен и съдебен ред съгласно приложимото действащо законодателство.

Настоящата Декларация за поверителност може да бъде актуализирана периодично и без предварително известие, за да отразява промените в практиките за защита на личните данни. Ние незабавно ще поместим открояващо се известие на нашия уебсайт, за да Ви уведомим за значителни промени в Декларацията ни за поверителност, и ще укажем в горната й част датата на последната й актуализация.

VIII. СЪГЛАСИЕ

Този сайт събира лични данни за обработка, използване и съхранение, които Вие доброволно сте предоставили, като например чрез онлайн запитванията в нашия уебсайт или другите канали за връзка с нас. В този смисъл, всяко такова действие по предоставяне на данни ще се счита за изрично съгласие за събиране, съхранение и обработка на тези данни за целите и за сроковете установени с настояща декларация.

IX. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Възможно е нашият сайт да използва бисквитки и сходни технологии (като пикселни маркери, уеб бийкъни, прозрачни GIF файлове, JavaScript и локално съхранение) на своите уебсайтове, мобилни уебсайтове и приложения ("сайтове"). Наричаме тези бисквитки и сходни технологии просто "бисквитки" в целия текст на настоящата политика. В Политиката се описва какво представляват бисквитките, как ги използваме и как можете да ги управлявате.

С решението си да използвате този сайт, Вие се съгласявате с употребата на бисквитки, описана в настоящата Политика за бисквитки. Ако Вие или Вашият администратор сте деактивирали бисквитките, уебсайтът все още ще работи, но някои части няма да функционират без бисквитки.

Какво представляват бисквитките? Бисквитките са малки текстови файлове (обикновено съдържащи букви и цифри), които се поставят на Вашето устройство, когато посетите някой уебсайт. Те се използват на множество уебсайтове за различни цели. Може да са нужни например за функционирането на даден уебсайт или за персонализиране на работата с него. Информацията в бисквитките може да касае Вас, Вашите предпочитания или Вашето устройство за достъп до интернет (компютър, таблет или мобилно устройство). Тази информация най-често се използва, за да работи уебсайтът така, както очаквате Вие. Обикновено информацията не може да бъде свързана лично с Вас, но може да бъде използвана за по-персонализирано използване на световната мрежа.

Какви типове бисквитки е възможно да използваме? Бисквитките, които е възможно да използваме в нашия сайт са необходими и функционални.

Необходими бисквитки. Те са строго необходими и задължителни за правилното функциониране на сайта и не могат да бъдат изключени в нашата система.

Функционални бисквитки. Те позволяват на сайта ни да запомни информация, която промяна начина, по който сайтът изглежда, като пример: избрания от Вас потребителски език; регионът, от който сте Вие; Тези бисквитки са собствени само за сайта, както и не се ползват от трети страни. Google Analytics и подобни скриптове не са имплементирани.

За какви цели могат да се използват бисквитките от Дружеството?

Ние и нашите доставчици на услуги може да използваме бисквитките за различни цели, включително:

за да можем ние да получаваме информация за Вашите посещения на сайтовете ни;

да анализираме тенденциите в посещенията Ви, за да подобряваме нашия сайт;

да предлагаме в нашия сайт и в сайтове на трети страни реклама, комуникации и съдържание, създадени от нас или трети страни, които отговарят на интересите Ви;

да запомним Вашия език, регион и други предпочитания;

да отчитаме колко хора и по какъв начин използват сайта ни, да поддържаме ефикасната работа на сайта ни и да разбираме своите потребители по-добре.

Кой слага бисквитките в устройството ми? Бисквитките може да бъдат поставени на устройството Ви от Дружеството, като оператор на сайта. Те се наричат бисквитки от "първа страна". Някои бисквитки може да бъдат поставени на устройството Ви от страни, различни от Дружеството. Те се наричат бисквитки от "трети страни". (Например: партньор на Дружеството може да постави бисквитка от "трета страна", за да се активират услуги за онлайн чат).

X. За връзка с нас .

Ако имате някакви коментари или запитвания във връзка с настоящата Декларация за поверителност на личните данни и политика за бисквитките на Уебсайта, ако желаете да ни уведомите за промени в информацията за Вас, с която разполагаме, или да упражните своите права, моля свържете се с нас, като използвате посочените на сайта контактни форми - телефони за контакт и адреси на електронна поща, или на адрес:

Администратор на личните данни: "Оргеник Фууд" ЕООД

бул. „Васил Левски“ No 4, ет. 2, ап. 4

София,

България

Email: office@orgenicfood.bg

Тази декларация за поверителност е актуализирана за последен път на 01.08.2019 г.

Магазин
Количка
Количката ви е празна.