Regulile oficiale ale jocului „DIN CE ESTE FĂCUT NOULCIPS”

1. Dispoziții generale :

Art. 1.1.Prezenta activitate online „DIN CE ESTE FĂCUT NOULCIPS“ denumită în continuare „Concursul“, este organizat și desfășurat de “Organic Food” EOOD, Sofia, Bd. Vasil Levski nr. 4, CIF: BG202053345, Reprezentant legal: Ilian Minkov, denumită în continuare „Organizatorul“

Art. 1.2. Jocul se va organiza și implementa pe pagina de internet Nuts Grivas www.grivas.bg/ro la ora 17:00 pe data de 10.08.2020 pănă în ora 20:00 pe data de 16.08.2020

Art. 1.3. Prin participarea la „Joc”, participanții acceptă acești termeni și condiții generale și se angajează să respecte prevederile lor, deoarece fiecare dintre participanți declară că înainte de a trimite un răspuns în sensul art. 3.2 a citit conținutul condițiilor generale și le-a acceptat.

Art . 1.4. Fiecare participant poate participa doar cu o singură adresă de email valabilă. Participanții care folosesc o identitate online falsă sau au creat e-mailuri false pentru a participa de mai multe ori la joc și încalcă mecanismul jocului vor fi descalificați, pierzând dreptul de a câștiga un premiu. În caz de suspiciune de abuz, Organizatorul are dreptul să descalifice imediat în mod unilateral participanții fără o notificare suplimentară.

art. 1.5. Jocul este organizat și desfășurat în limba română, iar Organizatorul nu este responsabil pentru traducerea sau interpretarea incorectă a termenilor și condițiilor sale.

2. Dreptul de a participa în joc:

Art. 2.1.

La joc nu au voie să participe:

а) Angajații din cadrul “Orgenic Food” SRL și membrii familiei sale;

b) Persoane juridice si SC

3. Mecanismul jocului:

Art. 3.1.Participarea la acest joc poate fi înregistrată de orice utilizator care îndeplinește condiția de a răspunde în câmpul marcat cu întrebarea - „Din ce este facut noul cipsul Grivas?” Și lăsând e-mailul pentru corespondență.

Art. 3.2. Participarea este declarată de orice utilizator care dorește să se înscrie, îndeplinind condiția art. 3.1

Art. 3.3. Fiecare participant are voie doar la o participare la „JOC“,.

Art. 3.4. Un participant înregistrat cu succes este considerat utilizatorul care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3.2 din acești termeni și condiții generale și cu condiția ca acest utilizator să nu aibă restricții conform art. 2.1.

Art 3.5. După expirarea perioadei anunțate anterior a „Jocului” între toți participanții care au îndeplinit condiția art. 3.4., 15 câștigători vor fi aleși la întâmplare, iar fiecare dintre câștigători va primi premiul respectiv câștigat de acesta conform art. 4.2. Acordarea premiilor câștigate participanților câștigători se va face în condițiile art. 4.4

Art 3.6. Participanții câștigători vor fi anunțați public până la ora 15:30 în data de 17.08.2020. pe pagina de Facebook / Facebook a Organizatorului (https://www.facebook.com/GrivasRomania). Un e-mail va fi trimis fiecăruia dintre ei, anunțând câștigurile.

Art.. 3.7. Anunțul câștigătorilor se va face cu un post de viziune revelator, care va conține: numele și prenumele utilizatorilor, conform mecanismului descris mai sus.

4. Premii:

Art. 4.1 Fiecare participant, declarat câștigător la "Joc", are dreptul să primească de la Organizator premiul câștigat de acesta, specificat la art. 4.2 conform acestor termeni și condiții generale.

Art. 4.1.2. Premiile conform art. 4.2 vor fi trimise câștigătorilor.

Art. 4.2.Premiul la „Joc“ este cutia cu cipsuri

Art. 4.3. Premiul câștigat nu poate fi schimbat. Dreptul de a primi premiul este personal și nu poate fi transferat către terți.

Art. 4.4. Pentru a primi premiul, câștigătorul trebuie să trimită Organizatorului prin e-mail: numele, numărul de telefon de contact și adresa pentru livrare.

Art. 4.5. Participantul care a câștigat un premiu în temeiul art. 4.2, care nu a contactat Organizatorul în condițiile art. 4.4 și nu l-a solicitat în termen de 1 (o) zi de la data anunțării va pierde dreptul de a-l primi.

Art. 4.6.În cazul de la art. 4.5 Organizatorul va selecta la întâmplare un nou câștigător, care a participat și îndeplinește condițiile de participare la joc. Anunțarea noului câștigător se face în condițiile art. 3.6 și nu mai târziu de o zi după încheierea jocului.

Art. 4.7. În cazul în care un participant sub 18 ani câștigă premiul descris la punctul 4.2. trebuie să fie anunțat un părinte sau un tutore, iar acordarea se face printr-un părinte sau tutore.

5. Drepturile și obligațiile organizatorului:

Art. 5.1. Organizatorul are dreptul să nu intre în corespondență cu câstigatorii

Art. 5.2. Organizatorul are dreptul de a descalifica participanții în conformitate cu regulile acestor termeni și condiții generale fără o notificare suplimentară.

Art. 5.3. Organizatorul are dreptul de a elimina orice conținut pe care îl consideră necorespunzătordin cauza conflictului cu reglementările, moravurile sau bunele maniere.

6. Date cu caracter personal.

Art. 6.1. Participând la acest joc, participanții sunt de acord în mod expres că, în cazul câștigării unui premiu, numele și fotografiile lor vor fi postate pe pagina de Facebook a „Grivas Romania” (https://www.facebook.com/GrivasRomania) . Participanții își dau acordul Organizatorului sau persoanelor autorizate de acesta să le contacteze cu privire la datele furnizate de aceștia pentru a confirma primirea premiului.

Art. 6.2. Organizatorul trebuie să se asigure că, colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal ale participanților să se efectueze în conformitate cu prevederile Regulamentului european privind protecția datelor cu caracter personal. Datele colectate - numele, adresa și numărul de telefon vor fi utilizate numai în scopul livrării premiului și vor fi tratate ca informații confidențiale în conformitate cu reglementările actuale privind protecția datelor cu caracter personal.

Art. 6.3. Organizatorul este responsabil pentru protecția informațiilor participanților, care a fost informat în legătură cu jocul, sub rezerva acestor Termeni generali, cu excepția cazurilor de forță majoră, accident sau acțiunilor dăunătoare ale terților.

Art. 6.4. Organic Food SRL declară că este un operator de date cu caracter personal în sensul/ legea pentru protecția la datele cu caracter personal/, înregistrat la registrul controlorilor de date cu caracter personal și are dreptul de a procesa și administra datele cu caracter personal conform termeniilor și condițiilor specificate în Legea privind protecția datelor cu caracter personal. Food Food SRL poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea legislației actuale în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul LPDP.

Art. 6.5. Fiecare dintre participanții la „JOC” declară și își dă acordul explicit, dacă este necesar și fără a necesita permisiunea prealabilă a organizatorului „Organic Food” Ltd. să proceseze datele sale cu caracter personal în condițiile și în modul prescrise de Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

7. Responsabilitate.

Art. 7.1. Organizatorul nu este responsabil pentru premiile care nu sunt livrate din cauza datelor incorecte de la participanți, declarați câștigători.

Art. 7.2. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierile în livrarea premiilor cauzate de activitățile firmelor de curierat sau ale terților.

Art. 7.3. Fiecare dintre participanți este responsabil personal pentru conținutul publicațiilor sale și pentru informațiile pe care le transmit Organizatorului.

8. Alte

Art. 8.1. Organizatorul își rezervă dreptul în orice moment de a face modificări ale acestor termeni și condiții generale, care vor fi considerate în mod valabil comunicate participanților la joc.

Art.8.2. Fiecare utilizator înscris la concurs este considerat că a fost de acord și a acceptat conținutul prezentului Regulamentul, a termenilor și condițiilor generale, inclusiv faptul că și-a exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în conformitate cu articolul 6.5 din Regulament.

9. Încetarea jocului:

Art. 9.1. Organizatorul are dreptul de a încheia jocul în orice moment, anunțând acest lucru în conformitate cu acești "Termeni și condiții oficiale", în cazul în care constată abuz sau încălcarea majorității regulilor, în caz de forță majoră sau din alte motive obiective. În caz de abuz, comportament lipsit de scrupule sau încălcarea „Termenilor și condițiilor oficiale” de către un participant,iar Organizatorul are dreptul să-l descalifice.

Magazin
My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.